سفارش تبلیغ
صبا ویژن
1 2 >

روزی دختری به کوروش کبیر گفت:

      من عاشق شما هستم کوروش به او گفت:                                     

 لیاقت تو برادر من 

است که از من زیباتر است 

 وپشت سر شما ایستاده دخترک برگشت و دید کسی نیست

 کوروش گفت: اگر عاشق من بودی پشت سرت را نگاه نمیکردی  

 


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

اگر با گرگ ها زندگی میکنی  زوزه کشیدن را بیاموز

من در روزگاری زندگی میکنم که تنها خدایش                                  

                                               از پشت خنجر نمیزند................................


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

معما :

برادر زن جاسم دایی زن قاسم است

جاسم چکاره زن قاسم است؟


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

ای خدای بزرگ

 به من کمک کن تا وقتی میخواهم درباره رته رفتن کسی قضاوت کنم

 کمی با کفش های اوراه بروم

                                                          دکتر شریعتی


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  

شهریاری که نداندشب

مردمانش چگونه به صبح می گذرند

 گورکن گم نامی ست

که دل به دفن دانایی بسته است

                                            کورش کبیر


اولین دیدگاه را شما بگذارید

  


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ