سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

شهریاری که نداندشب

مردمانش چگونه به صبح می گذرند

 گورکن گم نامی ست

که دل به دفن دانایی بسته است

                                            کورش کبیر


اولین دیدگاه را شما بگذارید

 تنهاترین...   


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ