سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

اگر با گرگ ها زندگی میکنی  زوزه کشیدن را بیاموز

من در روزگاری زندگی میکنم که تنها خدایش                                  

                                               از پشت خنجر نمیزند................................


اولین دیدگاه را شما بگذارید

 تنهاترین...   


طراحی پوسته توسط تیم پارسی بلاگ